Rekonstrukce a revitalizace průmyslových a zemědělských objektů

Naším cílem je nejen stavět nové objekty, ale také vracet život těm již postaveným, mnohdy i chátrajícím. Jsme přesvědčeni, že není nutné opomíjet staré průmyslové, nebo zemědělské areály. Zkušenosti z předchozích rekonstrukcí a revitalizací nás přesvědčily o tom, že můžeme nabídnout řešení téměř pro jakýkoliv objekt a vrátit jej zpět do života tak, aby dále plnil svou úlohu a významně  reprezentoval svého vlastníka. 

Věříme, že regenerace původních objektů je významně přínosnější, než zabírání půdy, nehledě na zachování historických, kulturních a přírodních hodnot.

V samotném prvopočátku, kdy vzniká záměr vytvořit ze starého nevyhovujícího provozu nový, je třeba znát účel, ke kterému  další roky bude sloužit. Snažíme se navrhovat jednotlivé úpravy tak, aby objekt splňoval požadavky dnešní doby a jeho revitalizace nebyla finančně náročná jako výstavba objektu nového.