Aktuality

Obec Bítouchov – Přístřešek pro komunální techniku

V roce 2021 jsme provedli generální dodávku stavby přístřešku pro obec Bítouchov.

Rozsah provedených prací:

  • Provedení zemních prací a uložení betonových žlabů
  • Provedení monolitických základových patek a úpravu stávajících ploch ze zámkové dlažby
  • Dodávka a montáž ocelové konstrukce přístřešku s příručním skladem
  • Dodávka a montáž trapézových plechů na opláštění přístřešku s příručním skladem
  • Dodávka a montáž dvoukřídlých vrat
  • Dodávka a montáž klempířských prvků a oplechování