Reference

Zemědělská farma Zdeňka Voldřicha – realizace haly a přístřešku

U jakékoli výstavby se vždy snažíme být ohleduplní k prostředí, kam stavbu zasazujeme. U zemědělských staveb je naším zájmem co možná nejvíce splynout s přírodou a okolním terénem.

Pro našeho zákazníka pana Zdeňka Voldřicha, majitele zemědělské farmy a firmy Voldřich a syn, jsme dodali na klíč zakázku montované zemědělské haly a následně přístřešku. Volili jsme méně nápadné barvy, které nebudou iritovat okolí a hodí se pro daný předmět podnikání.

Pan Voldřich je spokojen a říká o nás:

„Kontakt na společnost Munnich s.r.o. jsem získal náhodně na internetu, když jsem hledal firmu na realizaci montovaných hal. Hlavním důvodem mého rozhodnutí pro tuto společnost bylo to, že společnost byla schopna realizovat stavbu haly kompletně – t.j. včetně přípravy terénu pro stavbu, zhutnění povrchu, a kompletní základové desky včetně podlahy. Toto byl u ostatních firem problém.

Firma provedla stavbu montované haly od začátku až do konce cca v těchto časových úsecích :

  • příprava terénu……. 1 týden
  • vykopání základových patek a vylití betonem….2 dny
  • montáž ocelové konstrukce….1 týden
  • opláštění haly……….1 týden
  • usazení oken a dveří……3 dny
  • osazení haly klempířskými prvky…..4 dny 
  • vylití podlahy………1 den

Celý tento proces probíhal s menšími přestávkami cca 4 měsíce.

Jednání se společností bylo bezproblémové, navržený rozpočet stavby byl dodržen. Se společností jsem byl naprosto spokojen, a proto jsem po 2 letech opět využil jejích zkušeností a nechal jsem si postavit ocelový přístřešek, který navazuje na původní montovanou halu.“